• Rekommenderat av husägare och yrkesfolk.
    Av rätt anledningar.

    Hunton Nativo® Träfiberisolering är en naturlig och miljövänlig isolering. Värmelagringsförmågan är utmärkt och isoleringen kan användas i väggar, golv och tak.